Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q3, 2022

Nov 08, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2022-07-01 – 2022-09-30 (tredje kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 22 992 SEK (32 052 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 537 035 SEK (-2 137 843 SEK)
• Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,17 SEK).

2022-01-01 – 2022-09-30 (nio månader)
• Nettoomsättning uppgick till 73 177 SEK (327 545 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 732 853 SEK (-7 245 942 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-0,59 SEK).
• Soliditeten uppgick till 94% (94%).
• Likvida medel per 2022-09-30 uppgick till 10 446 350 SEK (12 632 831 SEK).

Väsentliga händelser under perioden
• Den 10 augusti 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har erhållit information att styrelseledamot Peter Falk den 10 augusti 2022 har avyttrat aktier i Carbiotix som innebär att Peter Falk passerat flaggningsgränsen om 15 %. Peter Falk äger 1 999 800 aktier och tillika röster (13,96 %) efter transaktionen, att jämföras med 2 154 600 aktier (15,04 %).

Väsentliga händelser under perioden
• Den 19 oktober 2022 gav Carbiotix en uppdatering om den senaste utvecklingen. Sedan andra kvartalet 2022 har Carbiotix haft fullt fokus på att ta ytterligare kliv inom en rad verksamhetsområden. Uppdatering innehöll en översikt över vilka framsteg som gjorts och uppdatering om bland annat GRAS-godkännande, produktion av CarbioAXOS, försäljnings och partneringaktiviteter, status om utvärderingsprojekt och pågående patientstudie, samt status på IP-portföljen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back