Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 1,50 SEK per ny aktie

Oct 10, 2023, 20:30

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), vilka emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde tidigare under 2023, fastställts. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,50 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 12 oktober 2023.

I juni 2023 genomförde Carbiotix en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen emitterades 3 190 188 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Carbiotix under nyttjandeperioden som pågår under perioden 12-26 oktober 2023. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,50 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets företrädesemission av units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Carbiotix att öka med 3 190 188 aktier till totalt 23 926 417 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 319 018,80 SEK till 2 392 641,70 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 13,3 procent av kapitalet och rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Ett informationsblad innehållandes sammanfattande information om optionsinlösen kommer att finnas tillgänglig på Carbiotix, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordicissuing.se) respektive hemsidor i samband med att optionsinlösen inleds.

Viktiga datum
• 12 oktober 2023: Nyttjandeperiod inleds
• 24 oktober 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner
• 26 oktober 2023: Nyttjandeperiod avslutas
• 27 oktober 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
• 13 november 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back