Carbiotix ger en Q3-uppdatering gällande LinkGut- och CarbiAXOSaktiviteter

Oct 05, 2021, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") ger idag en Q3-uppdatering gällande LinkGut- och CarbiAXOS-aktiviteter. Bolaget har under tredje kvartalet genomfört sitt första betatest av LinkGut och kommer att starta den första fullskaliga utrullningen av tjänsten under fjärde kvartalet tillsammans med en partner i Nordamerika. Carbiotix kommer även slutföra renoveringen av sin första produktionsanläggning av CarbiAXOS i november och bedömer att fas 1 av den första produktionslinjen kommer att vara installerad i slutet av Q4.
Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket nöjd med att kunna ge en uppdatering gällande våra LinkGut- och CarbiAXOS-aktiviteter och rapportera att vi har gjort goda framsteg på respektive område. När det gäller LinkGut, vår B2B white-label API-tjänst för konsumentinriktad testning av tarmhälsa, har vi under tredje kvartalet slutfört ett första betatest med en av våra nordamerikanska partners. Detta följer etableringen av vår API-tjänst under Q1 samt integrationen med samma partner under Q2. Jag är också mycket glad över att kunna meddela att lanseringen av vår första fullskaliga LinkGut-tjänst inleds under fjärde kvartalet. Samtidigt kommer vi även öka marknadsföringsaktiviteterna tillsammans med vår partner, vilket bör leda till en stadig månatlig tillväxt av intäkter från tjänsten framöver.
Vi gör också goda framsteg med våra övriga avtalspartners och kommer att påbörja betatester under Q4 respektive Q1 2022. Vår partnering-pipeline ser mycket lovande ut vilket bör möjliggöra för oss att fortsätta etablera minst ett nytt betatest varje kvartal under 2022 och potentiellt långt bortom 2022. Vi ser en tydligt ökande efterfrågan på marknaden samtidigt som försäljningscyklerna förkortas, precis som integrations- och betatestperioderna för varje ny partner vi knyter till oss. LinkGut är idag en nyckelprodukt i vårt erbjudande inom smart prebiotika. Det är den mest prisvärda B2B-tjänsten för tarmhälsotester på den globala marknaden samt den mest tillförlitliga och flexibla tjänsten. För varje ny partner vi adderar är vi övertygade om att ytterligare stordriftsfördelar kan realiseras.
Jag är också glad att kunna meddela att vi i november kommer slutföra renoveringarna av vår första produktionsanläggning i skånska Bjuv, där vi producerar vår prebiotiska fiberingrediens CarbiAXOS. Vi bedömer att fas 1 av den första produktionslinjen blir installerad i slutet av Q4. Detta är en viktig milstolpe för Carbiotix som markerar starten för vår uppskalning. Parallellt med detta pågår flera aktiviteter. Vi färdigställer vårt första GRAS-underlag baserat på vår initiala sajt-konfiguration, vi bygger ut vårt partnernätverk för att stödja lokala produktionsaktiviteter och vi förbereder oss för uppskalningsverksamhet både i Sverige och internationellt. Den första anläggningen i Sverige kommer att spela en nyckelroll i våra FoU-aktiviteter på lång sikt genom att tillhandahålla kosttillskottsprover och produkter för försäljning under de kommande två åren när vi bygger ut och ökar kapaciteten. Den kommande starten av CarbiAXOS försäljningsaktiviteter kommer bli en viktig milstolpe för företaget.
Sammantaget är jag mycket nöjd med de framsteg vi har gjort gällande både LinkGut- och CarbiAXOS. Nu avser vi att börja marknadsföra vårt koncept smart prebiotika till världen och sakta men säkert etablera oss på den snabbt växande marknaden för prebiotika."
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 oktober 2021.
Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back