Carbiotix utvecklar en ny CarbiAXOS-process som fördubblar produktionen

Mar 21, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utvecklat en ny andra generationens produktionsprocess för CarbiAXOS som förutom att fördubbla produktionen även medför en rad förbättringar avseende kostnads-, miljö- och säkerhetsförbättringar. Den nya processen har utvecklats under de senaste 8 månaderna med feedback kopplad till GRAS SA-processen och som svar på förseningar som orsakades av godkännandet av tredjepartsenzymet som används i CarbiAXOS-processen. Bolaget kommer nu att skala upp denna nya process i Bjuv efter att den planerade uppgraderingen av anläggningen är klar i april och kommer parallellt att utvärdera det nuvarande GRAS-underlaget.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Under andra halvåret 2022 använde vi feedbacken i GRAS SA-processen och det försenade godkännandet av vårt tredjepartsenzym för att utforska möjligheterna att förbättra CarbiAXOSprocessen och produkten. Jag är oerhört glad att kunna meddela att denna utvecklingsprocess har resulterat i en ny andra generationens produktionsprocess för CarbiAXOS som verkligen kommer att förändra förutsättningarna för oss och potentiellt hela prebiotika- och hälsoindustrin, med följande effekter:

• Produktionen av den aktiva ingrediensen ökade med minst 100%
• Ökad komplexitet i produkten, vilket höjer den potentiella bifidogena effekten och produktionen av kortkedjiga fettsyror (SCFA)
• Minskning av processkemikalier med upp till 5 gånger
• 25% minskning av energianvändningen
• Processen är nu oberoende av enzym, vilket innebär att vi kan producera CarbiAXOS utan enzym. Användningen av ett enzym används nu endast för att ytterligare öka produktionen och rikta in sig på specifika CarbiAXOS-produkter
• Flexibel process som kan användas med flera substrat validerade på majs, ärtor och havrefiber, vilket gör att vi kan utveckla en portfölj av mycket effektiva produkter
• Säkrare produkt som kan hjälpa till att påskynda myndighetsgodkännanden på flera marknader
• Konsekventa produkter med olika substrat som gör det möjligt att åstadkomma blandningar för att erhålla önskad effekt, vilket möjliggör en fullständig produktanpassning (som inte finns idag i stor skala)
• Samma process kan användas med kosttillskotts- och kosmetiska ingredienser, vilket innebär att vi kan tillverka båda ingredienserna samtidigt

Sammantaget producerar den nya CarbiAXOS-processen mer produkter under samma produktionstid, en bättre produkt när det gäller effekt och säkerhet, en billigare produkt med mindre miljöpåverkan och mindre beroende av tredje part, till exempel specifika substrat- eller enzymleverantörer. Detta kommer att ytterligare stärka vår position på marknaden som en ledande innovatör av avancerade kosttillskotts och kosmetiska prebiotika och avsevärt minska riskerna i leveranskedjan.

Jag är oerhört stolt över det arbete som utförts av vår CTO Steven Bromley och hans team. De fick en möjlighet att förbättra CarbiAXOS-processen och gjorde detta långt över mina förväntningar och på endast 8 månader, medan tidigare utvecklingsaktiviteter tog flera år. Detta visar tydligt att den investering vi gjorde i våra prebiotiska utvecklings- och mikrobiologiska laboratorier 2022 har gett resultat. Vi kommer att fortsätta att utnyttja dessa tillgångar för att optimera processer, utveckla nya prebiotika i linje med vår strategi och anpassa våra produkter för kunder som återgivits på vår uppdaterade webbsida. Detta försäkrar mig också om att förseningen vi genomgick i GRAS SA-godkännandet av våra CarbiAXOS baserat på majskli har varit väl värt det.

Vi kommer nu att skala upp den nya CarbiAXOS-processen vid vår anläggning i Bjuv efter att de planerade uppgraderingarna har slutförts i april för att ytterligare validera vår process och samla in prover för regulatoriska säkerhetstester. Parallellt utvärderar vi också den nuvarande GRAS-dokumentationen i ljuset av denna nya CarbiAXOS-process och produkt, samt samlar in feedback från GRAS-arbetsgruppen och kundkontakter från våra försäljningsaktiviteter. Vi vill helt enkelt se till att vi optimerar kostnaderna i förhållande till regulatoriska tidslinjer, samtidigt som vi till fullo uppfyller kundernas förväntningar för att säkerställa en optimerad produkt för marknaden.”

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2023.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back