Carbiotix adderar tre nya LinkGut-kunder under Q3

Oct 24, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget fått tre nya LinkGut-kunder under tredje kvartalet. Carbiotix har sedan lanseringen av LinkGut 2021, som en B2B white label-mikrobiometesttjänst, vuxit tack vare tidig feedback från kunder, och intresset fortsätter att växa inom kosttillskott, kosmetiska och livsstilsrekommendationer.

Carbiotix har glädjen att meddela att Bolaget har utökat kundbasen med tre nya LinkGut-kunder det senaste kvartalet, vilket visa på fortsatta tillväxten och efterfrågan på tjänsten. Carbiotix ambition är att erbjuda en kostnadseffektiv, flexibel och pålitliga white label B2B-testtjänsten för mikrobiom. Detta budskap verkar ha nått marknaden väl, vilket reflekteras i den ökade kundbasen och det växande antalet kundförfrågningar.

Carbiotix arbetar nu tillsammans med de nya kunderna för att etablera deras tjänster, och förväntar en ökning i ordervolymen, likt den tillväxt vi sett med tidigare kunder. Den ökade efterfrågan på LinkGut-tjänsten öppnar upp möjligheter för kommande försäljning av CarbiAXOS-produkten, eftersom några LinkGut-kunder för närvarande erbjuder eller avser att erbjuda prebiotikabaserade produkter. Genom att kunna validera effekterna av CarbiAXOS eller annan prebiotikabaserad produkt med hjälp av LinkGut kan våra kunder motverka individers potentiella dalande intresse med att ta en produkt över en längre tid. Genom resultat från LinkGut kan våra kunder ge personanpassade rekommendationer till individer genom ändringsförslag av t.ex. dosering eller produkt. Detta möjliggör personifiering och bättre allokering av hälsoresurser, vilket i sin tur kan bygga lojalitet och öka försäljningen.

Carbiotix avser att fortsätta intensifiera marknadsföringsinsatser kring LinkGut-tjänsten mot både etablerade företag och startups. Med det ökande intresset och användningen av LinkGut-tjänsten inom kliniska och forskningsapplikationer, ser Bolaget detta som en viktig marknad att rikta oss mot framöver. Nyckeltrender som transparens och personalisering inom mikrobiomhälsobranschen fortsätter att växa, och Carbiotix anser att LinkGut är väl positionerat för att möta och påskynda dessa trender.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
”Vi är glada att välkomna två nya kunder till vår LinkGut-tjänst, som exemplifierar den kundtyp vi önskar attrahera då de representerar potentiella kunder för vår CarbiAXOS-produkt och har redan uttryckt intresse för den. Båda kunderna är aktiva inom kosttillskottsmarknaden med fokus på mag- och tarmhälsa; den ena specialiserad på idrottare och den andra med en bredare inriktning mot mag- och tarmhälsa. Den tredje nya LinkGut-kund har valt oss för att stödja behandlingen av barn och ungdomar som brottas med allt från inlärningssvårigheter till viktproblematik. Det gör mig stolt att vi har lyckats dubbla vår kundbas under ett enda kvartal, en framgång som kommer att återspeglas i Carbiotixs omsättning framöver. Marknadens positiva respons är uppmuntrande och vi är angelägna om att fortsätta leverera tjänster som möter våra kunders behov. Synergieffekterna mellan LinkGut och CarbiAXOS möjliggör en optimal allokering av hälsoresurser och stärker vår position inom mikrobiomhälsobranschen.”

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För mer information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: 0738-673085
E-mail: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back