Carbiotix börjar planera för CarbiAXOS produktionsexpansion i Bjuv

Apr 28, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget kommer att börja planera för en expansion av sin produktionsanläggning för CarbiAXOS i Bjuv. Efter färdigställandet av produktionslinjen om 10 ton med planerad uppstart i slutet av april kommer Carbiotix att påbörja planeringen av en produktionslinje om 50 ton under andra kvartalet. I avvaktan på ett slutligt beslut av Carbiotix styrelse planeras installationen av denna produktionslinje för tredje och fjärde kvartalet 2022. Carbiotix har även planer på att addera ytterligare produktionskapacitet om 100 ton på nuvarande anläggning under 2023 och 2024 beroende på kundernas efterfrågan. I likhet med produktionslinjen på 10 ton kommer produktionslinjen på 50 ton att finansieras genom ett leasingavtal för att begränsa kostnaderna på kort sikt. De nuvarande expansionsplanerna är ett direkt svar på det senaste försäljningsavtalet med FibreHigh AB och det kvalificerade intresset från potentiella kunder i USA för den nutraceutiska ingrediensen CarbiAXOS.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är glad att kunna meddela att Carbiotix har beslutat att börja planera för en expansion av produktionslinjen av CarbiAXOS i Bjuv under andra kvartalet. Med tanke på den tydliga efterfrågan vi ser från marknaden är det viktigt att se till att vi har produktionskapacitet på plats för att möta denna efterfrågan. Eftersom installationen av ytterligare produktionskapacitet tar tid är det viktigt att vi startar denna process tidigt. Detta gäller för våra produktionsambitioner i Sverige men även utomlands. I väntan på ett slutgiltigt beslut från Carbiotix styrelse bör vi ha ytterligare 50 tons produktionskapacitet på plats i slutet av året, med en utökning om ytterligare 100 ton under 2023 och 2024 på vår första anläggning i Bjuv om vi ser en fortsatt ökad efterfrågan. Vi kommer också att påbörja planeringen av mycket större CarbiAXOS-produktionsanläggningar i Sverige och utomlands i början av 2023.

I likhet med vår 10-tonsanläggning, har vi finansierat aktiviteterna genom leasingavtal för att hålla nere kostnaderna på kort sikt. Det är även skälet bakom strategin att använda joint venture-strukturer för finansiering av större produktionsuppskalningar i Sverige och utomlands. Även om vi kommer att fortsätta att övervaka och prognostisera marknadens efterfrågan för CarbiAXOS framöver, är det spännande att se det konkreta framsteg som undertecknandet av försäljningsavtalet med FibreHigh AB innebar och det bekräftade intresset från listan med kvalificerade potentiella kunder. Det är därför ännu viktigare att vi har produktionskapacitet för CarbiAXOS på plats för att möta denna efterfrågan."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back