Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q3, 2021

Nov 09, 2021, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2021-07-01- 2021-09-30 (tredje kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 32 052 SEK (48 352 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 137 843 SEK (-1 999 916 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,18 SEK).

2021-01-01- 2021-09-30 (första nio månaderna)
• Nettoomsättning uppgick till 327 545 SEK (88 226 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 245 942 SEK (-3 875 875 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,35 SEK).
• Soliditeten uppgick till 93 % (92%).
• Likvida medel per 2021-09-30 uppgick till 12 632 831 SEK (10 903 646 SEK).

Väsentliga händelser
• Den 1 juli 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget slutfört en omfattande utvärdering av ett nytt produktionsenzym som levererades av en ledande globla enzymproducent och potentiell strategisk partner. Utvärderingen visade positiva resultat och Carbiotix kunde bekräfta att enzymet i fråga är effektivt vid producering av AXOS från majskli, som går i linje med Bolagets produktambitioner och immateriella rättigheter.
• Den 7 juli 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget skalar upp byggaktiviteterna av den första produktionsanläggningen - FoodHills i Bjuv, Sverige. Produktionsanläggningen uppges kunna producera upp till 10 ton CarbiAXOS per år och har ett planerat färdigställande i slutet av 2021.
• Den 16 september 2021 lanserade Carbiotix sin produktlanseringsplan för de kommande fem åren.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 5 oktober 2021 gav Carbiotix en Q3-uppdatering gällande LinkGut- och CarbiAXOSaktiviteter. Bolaget har bland annat genomfört ett första betatest av LinkGut under under tredje kvatalet och meddelar att renoveringen av produktionsanläggningen i skånska Bjuv kommer färdigställas under november 2021.
• Den 27 oktober 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget kommer samarbeta med svenska Balsgård Foodtech AB för att accelerera uppskalningen av andra generationens prebiotiska lösliga fiber CarbiAXOS. Samarbetet uppskattas påskynda Carbiotix inlämning av Bolagets första GRAS Self Affirmation-protokoll.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back