Carbiotix lanserar andra generationens diagnostiska plattform

Feb 11, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget nu lanserar sin andra generationens diagnostiska plattform för tarmhälsa baserad på andra generationens DNA sekvensering (NGS). Bolaget kommer nu att erbjuda ett NGS-test i tre exemplar som standard och till en kostnad som är 1/3 av kostnaden hos närmaste konkurrenten på marknaden per prov. Carbiotix kommer att utnyttja denna transformativa konkurrensfördel och rikta in sig på hela marknaden för diagnostiska tjänster för konsumenter och kliniska mikrobiomanalyser vilken är värderad till över 800 miljoner euro per år.

Carbotix första generationens diagnostiska plattform som lanserades 2018 möjliggjorde för bolaget att demonstrera vikten av ett kostnadseffektivt longitudinellt tarmhälsotest (upprepade test). Lanseringen av den andra generationens diagnostiska plattform tar dessa kostnadsbesparingar ett steg längre och möjliggör för bolaget att kunna konkurrera direkt med andra aktörer som erbjuder NGS-test till en kostnad som är cirka 1/3 av den närmaste konkurrenten på marknaden per prov. Detta test kommer att säljas direkt till konsumenter via Carbiotix webbplats (www.carbiotix.com), via partners som en "white label" och som en klinisk diagnostiktjänst.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar  

"Lanseringen av vår andra generationens diagnostiska plattform är verkligen en stor förändring när det gäller att öka tillförlitligheten och tillgängligheten för tarmshälsotester. Vi är oerhört glada att inte bara erbjuda detta test direkt till konsumenterna, utan också erbjuda vår plattform som en "white label" till alla livsmedel, dryckes-, kosttillskott- eller hälso- och hälsovårdsföretag, såväl som till dietister och läkare. Vi erbjuder nu samma kostnadsbesparingar till alla organisationer som är intresserade av att genomföra kliniska studier, det största segmentet inom området för diagnostiktjänster för mikrobiom, en global marknad som uppgår till över 800 miljoner Euro och har en årlig tillväxt på cirka 19% (1). Vår andra generationens plattform kommer att fungera som en grund för framtida diagnostiktjänster och ger oss en viktig konkurrensfördel som möjliggör en individuell anpassning av våra mikrobiom-modulatorer." 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden  

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back