Carbiotix ansluts till Global Prebiotic Association (GPA)

Mar 10, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har accepterats som medlem i Global Prebiotic Association ("GPA"). Detta medlemskap gör det möjligt för Carbiotix att ansluta sig till en begränsad grupp företag som främjar tillväxten av prebiotiska industrin och exponerar Carbiotix potential och erkännande i den globala prebiotiska industrin.

GPA är en sammanslutning bestående av ingrediensstillverkare, varumärkesinnehavare och detaljhandel, med fokus på att öka medvetenheten och stödja kategorin prebiotika. GPAs uppgift är att öka allmänhetens medvetenhet om produktion, kvalitet och kunskap runt prebiotiska produkter, utvidga tillverkarens förståelse för den gedigna vetenskapen som stödjer både välkända och nyfunna fördelar och skapa nödvändig öppenhet om produktkvalitet (https://prebioticassociation.org/). 
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Genom att Carbiotix ansluts till GPA kommer bolaget att bli erkänt som en nyckelaktör inom den globala prebiotiska industrin och påverka branschens utveckling framöver ur ett vetenskapligt och marknadsperspektiv. Vi ser fram emot att ta en aktiv roll i att medverka till att växa den globala prebiotiska industrin och hjälpa marknaden att förstå de potentiella fördelarna med prebiotika. Detta kommer i sin tur att hjälpa oss att placera vårt majskli-extrakt som innehåller AXOS som ett ledande prebiotiskt alternativ." 
 
Len Monheit, verkställande direktör för GPA, kommenterar

"Vi är glada över att Carbiotix går med som medlem i GPA och ser fram emot att samverka med bolaget tillsammans med våra andra medlemmar. Carbiotix har potential att påverka utvecklingen av prebiotiska industrin positivt och därför välkomnar jag dess engagemang i GPA-relaterade aktiviteter. "
 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back