Carbiotix tecknar det första CarbiAXOS-försäljningsavtalet med FibreHigh AB

Apr 27, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat sitt första CarbiAXOS-försäljningsavtal med svenskbaserade FibreHigh AB ("FibreHigh"). FibreHigh kommer att ha förhandsrätt att köpa 100% av all produktionskapacitet under 2022 och 2023 för att stödja lanseringen av deras Coffee Booster på den amerikanska marknaden. Denna produkt kommer att lanseras parallellt med CarbiAXOS som kosttillskottsingrediens vid Microbiome Movement Human Nutrition Summit som hålls i Boston, MA, USA, mellan den 8-9 november 2022. Carbiotix kommer också att fokusera på att öka försäljningsverksamheten med de tio potentiella kunder som Bolaget varit i kontakt med under första kvartalet med målet att bygga en kundbas av mindre företag som efterfrågar CarbiAXOS, vilket även är i linje med planerad produktionskapacitet under de kommande 2-3 åren.

FibreHigh (www.fibrehigh.com/ eller www.instagram.com/fibrehigh/) är ett svenskt konsumentproduktföretag med fokus på att marknadsföra prebiotiska eller kosttillskottsprodukter med lösliga fibrer i unika former. FibreHighs första produkt är en lättanvänd och kostnadseffektiv daglig prebiotisk kaffeprodukt, ”Coffee Booster”, som kan användas i olika livsmedel och drycker. Efter att ha lanserat Coffee Booster i Sverige tidigare under 2022 har FibreHigh bestämt sig för att rikta in sig på försäljning utanför Sverige och komma in på den amerikanska marknaden i slutet av 2022, en av de största marknaderna för prebiotiska konsumentprodukter.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Det gläder mig att kunna meddela att Carbiotix har tecknat sitt första CarbiAXOS-försäljningsavtal med FibreHigh, vår tredje viktiga milstolpe för 2022. För Carbiotix är undertecknandet av detta första CarbiAXOS-försäljningsavtal mer värdefullt än värdet av den försäljning som genereras i detta skede. FibreHigh är den perfekta partnern för att ta ut CarbioAXOS på marknaden och demonstrera dess kapacitet. Mycket tack vare att företaget fokuserar på att erbjuda effektiva prebiotiska produkter riktade till konsumenter, utforska olika former och låta sina kunder validera effekterna av dessa produkter. Coffee Booster är den typ av produkt som är lätt att använda, passar in i den dagliga rutinen hos många människor och är kostnadseffektiv. Vi ser fram emot att leverera CarbiAXOS till FibreHigh, som har förhandsrätt att köpa 100% av all produktionskapacitet under 2022 och 2023 för att säkerställa att de har tillräckligt med modulatorer för att möta förväntade försäljningsvolymer. FibreHigh har också beslutat att lansera Coffee Booster som innehåller CarbiAXOS parallellt med marknadslanseringen av CarbiAXOS vid Microbiome Movement Human Nutrition Summit som hålls i Boston, MA, USA, mellan den 8-9 november 2022. Detta evenemang kommer att utgöra en plattform för båda företagen att lansera sina produkter i USA till viktiga kunder och utforska ytterligare synergier både i USA och så småningom EU efter Novel Foodsgodkännande av CarbiAXOS.

Avtalet med FibreHigh markerar att Carbiotix kommer att börja öka försäljningsverksamheten med de tio potentiella kunder som Bolaget var i kontakt med under det första kvartalet, eftersom avtalet tillhandahåller en viktig referenskund. Detta bör göra det möjligt för Carbiotix att bygga en bred kundbas bestående av mindre kosttillskottsföretag som efterfrågar CarbiAXOS, vilket är i linje med vår planerade produktionskapacitetsutbyggnad under de kommande 2-3 åren. Inriktningen på flera mindre företag före medelstora och större företag är en viktig del av vår expansions- och uppskalningsstrategi, som tidigare nämnts. Det blir denna breda bas av mindre företag som kommer att hjälpa Carbiotix att nå sitt mål att uppnå ett positivt rörelseresultat om 20 MSEK på 70 MSEK i försäljning 2024. Vidare kommer det även att skapa en bas och incitament att utöka produktionskapaciteten under 2024 för att uppnå en 10 gånger högre EBIT 2025 genom att föra diskussionerna vidare med branschledare som PepsiCo och Kellogg."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back