Publicering av bokslutskommuniké för 2019

Feb 12, 2020, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2019-10-01 - 2019-12-31 (fjärde kvartalet) · Nettoomsättning uppgick till 22 204 SEK (408 503 SEK). · Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 447 350 SEK (-939 444 SEK). · Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,11 SEK). · Soliditeten uppgick till 94 % (85 %). 
 
2019-01-01 - 2019-12-31 (tolv månader) 
 
· Nettoomsättning uppgick till 188 431 SEK (2 784 015 SEK). · Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 408 128 SEK (-2 018 421 SEK). · Resultat per aktie uppgick till -0,63 SEK (-0,23 SEK). 
 
Väsentliga händelser under 2019 · Carbiotix meddelar den 10 september att bolaget godkänns för notering på Spotlight Stock Market.  
 
· Carbiotix meddelar den 1 oktober att bolagets nyemission om cirka 12,4 MSEK tecknades till totalt cirka 69,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 562 procent. Utöver kapitalet tillförde nyemissionen Carbiotix cirka 950 nya aktieägare. 
 
· Carbiotix meddelar den 8 oktober att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Food Marble Digestive Health Ltd. ("Food Marble") i Dublin, Irland, ett ledande bolag inom konsumentövervakning av matsmältningshälsa, för att genomföra en 8-veckors lång studie på korrelationen mellan matsmältnings- och maghälsan under Q4 2019. 
 
· Handeln i Carbiotix aktie inleddes den 18 oktober på Spotlight Stock Market.  
 
· Carbiotix meddelar den 30 oktober att bolaget kommer att genomföra en intern pilotstudie av sina tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switzerland. Pilotstudien planeras till Q1 2020 och syftar till att formulera en affärsmodell för en ny samarbetstjänst och lanseringsplan för 2021. 
 
· Carbiotix meddelar den 14 november lansering av andra generationens diagnostikplattform. 
 
· Carbiotix meddelar den 23 december att bolaget tecknat samarbetsavtal med medicinska institutionen vid universitetet i Verona, Italien, för att genomföra en forskningsstudie under H1 2020 inom området neuroinflammation med Carbiotix Microbiome Modulator Therapeutics
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång  · Carbiotix meddelar den 28 januari att Dr. Jan Marsal kommer att ingå i bolagets rådgivande grupp i samband med att Carbiotix förstärker sin pre-kliniska verksamhet inom områdena IBD, hyperammonemia och neuroinflammation. 
 
· Carbiotix meddelar den 10 februari att bolaget uppnått en viktig milstolpe efter att framgångsrikt avslutat enzymutvecklingsarbetet för dess prebiotiska ingrediens som innehåller AXOS. 

· Carbiotix meddelar den 11 februari att bolaget lanserat andra generationens diagnostiska plattform.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back