Carbiotix har nått en viktig milstolpe i utveckling av sin Prebiotika

Feb 10, 2020, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar härmed att bolaget framgångsrikt har avslutat enzymutvecklingsarbetet för dess prebiotiska ingrediens som innehåller AXOS. Detta är en viktig milstolpe i kommersialiseringen av Carbiotix prebiotiska fibrer, vilket möjliggör för bolaget att påskynda uppskalnings- och det regulatoriska arbetet under 2020.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Att utveckla ett nytt effektivt enzym för hydrolysering av majskli till en intressant prebiotisk fiberingrediens med bra egenskaper har hittills varit det största hindret i kommersialiseringen av AXOStekniken. Detta arbete har nu framgångsrikt avslutats och vi är mycket nöjda med både de utbyten vi kan uppnå med vårt nya enzym samt med produktens egenskaper, vilket gör att vår prebiotiska ingrediens uppfyller både våra ekonomiska och funktionella krav. Vi är nu i en position där vi kan påskynda uppskalnings- och det regulatoriska arbetet som krävs för att föra vårt prebiotikum ut på marknaden som en ingrediens för livsmedel, dryck och kosttillskott, samt andra applikationer. Vår prebiotiska ingrediens är mycket väl positionerad på den globala prebiotikmarknaden som snart förväntas överstiga 5 miljarder euro, växa med nästan 10% per år, och betraktas som nummer ett när det gäller hälsotrender inom mat 2020 (1&2)".

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden  
Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back