Carbiotix får sin första djurrelaterade LinkGut-beställning

Mar 12, 2024, 16:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") tillkännager idag att företagets första djurrelaterade LinkGut-beställning någonsin från ett ledande företag som utvecklar lösningar för mikrobiomintervention för olika människors och djurs tillämpningar. Denna testorder avser prov tagna från hund och är värderad till 32 000 SEK. Detta är första gången som Carbiotix erbjuder sin LinkGut-mikrobiomdiagnostiktjänst för djurrelaterade applikationer. Denna utveckling ökar den potentiella kundbasen för LinkGut-tjänsten, som nu inkluderar både människors och djurs applikationer.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
"Jag är mycket glad att kunna meddela att Carbiotix har gett sig in på marknaden för diagnostik av djurmikrobiom med den första LinkGut-serviceordern för djurapplikation. Även om värdet av denna första testorder endast är 32 000 SEK, demonstrerar den lönsamheten och attraktionskraften hos LinkGut-tjänsten för djurrelaterade applikationer. Även om djur inte är vår kärnverksamhet, gör flexibiliteten vår LinkGut-tjänst den attraktiv för andra områden än mänskliga tillämpningar. Detta inkluderar djur som tränats för speciella ändamål, såsom K-9, sällskapsdjur som hundar och katter, djur för uppfödning, såväl som vilda djur som forskas på.

Precis som med mänskliga applikationer letar kunder som studerar djur efter en leverantör av mikrobiomtjänster som kan ge värde med avseende på kostnad, flexibilitet och tillförlitlighet. Vi kommer att fortsätta att marknadsföra vår ledande position inom alla dessa tre områden och fortsätta att utforska nya möjligheter på marknaden för över 2 miljarder euro för mikrobiomsekvenseringstjänster (1).

Denna utveckling har också potential att hjälpa Carbiotix att börja sälja sina prebiotiska modulatorer för djurfoderrelaterade applikationer som sällskapsdjursfoder, samt att undersöka potentiella återvinningsmöjligheter med sällskapsdjursfoder och djuruppfödningsföretag genom NutraCycle-tjänsten.

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2024.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back