Carbiotix tecknar samarbetsavtal med konsumentbolaget Food Marble för övervakning av matsmältningshälsa

Oct 08, 2019, 08:50

Carbiotix (publ) (”Carbiotix”) tillkännager idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Food Marble Digestive Health Ltd. (”Food Marble”) i Dublin, Irland, ett ledande bolag inom konsumentövervakning av matsmältningshälsa, för att genomföra en 8-veckors lång studie på korrelationen mellan matsmältnings- och maghälsan under Q4 2019.

Food Marble (www.foodmarble.com) är ett ledande bolag inom konsumentövervakning av matsmältningshälsa genom sin Food Marble AIRE, den första portabla enheten kopplad till en app för att mäta matsmältningshälsan genom utandningsluften. Food Marble har fler än 12 000 kunder globalt som använder Food Marble AIRE enheten. Den planerade 8-veckorsstudien i Q4 2019 kommer att koordineras av Food Marble Irland och består av en testgrupp av 20 individer som kommer konsumera två olika prebiotiska fibrer. Prover på maghälsan från studien kommer att skickas till Carbiotix i Sverige för analys.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix kommenterar

”Det här samarbetet och studien är ett viktigt steg för att möjliggöra för individer att samla in mer data om sin egen maghälsa, genom att göra den enklare att samla in. För att förstå sambandet mellan matsmältnings- och maghälsan kommer individen i framtiden kunna använda Food Marbles matsmältningsövervakning som ett kompletterande verktyg för att diagnosera och övervaka maghälsan dagligen. Den dagliga insamlade datan kommer stödja den mer komplexa datan vi samlar in genom provtagning av tarmhälsan. Plattformen kan i slutändan användas för att dosera Carbiotix terapeutiska produkter i realtid. Den här första studien kommer demonstrera om korrelationen finns och studien kommer även ligga till grund för vidare samarbetsmöjligheter mellan Carbiotix och Food Marble, både när det gäller studier och att kunna erbjuda gemensamma produkter och tjänster.”

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019.

Framåtblickande uttalanden

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back