Carbiotix ökar utvärderingsaktiviteterna för prebiotika och teknikpartner

Mar 13, 2024, 12:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har ökat utvärderingsaktiviteterna för prebiotika och teknikpartners. Dessa aktiviteter sammanfaller med den senaste anställningen av Calle Sjöström som Chief Process Engineer (CPE) och Hannah Linander som mikrobiolog, marknadsintroduktionen av CarbiAXOS samt lanseringen av NutraCycle-tjänsten. Carbiotix kommer att fortsätta att utvärdera nya och befintliga prebiotika för hur de passar och kompletterar CarbiAXOS. Vidare kommer Carbiotix också att utforska produktionstekniker för att förbättra tillverkningen av prebiotiska produkter.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
"Upptrappningen av utvärderingsaktiviteter för prebiotika och teknikpartners är något som vi har förberett oss för under det senaste året. Våra utvecklingslabb i Lund och pilotanläggning i Bjuv är utrustade för att effektivt utvärdera prebiotikas kompatibilitet med CarbiAXOS och utvärdera olika material för att producera prebiotika genom vår NutraCycle-tjänst. Även om vi har utvärderat många prebiotika med avseende på deras sammansättning, kommer mikrobiologiska valideringsaktiviteter att intensifieras med en dedikerad mikrobiolog med syftet att bedöma effektiviteten och bidraget från olika prebiotika och probiotika.

Dessa aktiviteter kommer att hjälpa till att identifiera möjligheter att sälja CarbiAXOS som en prebiotisk ingrediens i nya konsumentprodukter eller läggas till en befintlig produkt. Den komplexa karaktären hos CarbiAXOS lämpar sig mycket väl för många funktionella livsmedel, kosttillskott och kosmetiska applikationer på grund av dess potentiella synergieffekt med andra ledande prebiotika, probiotika och postbiotika som finns på marknaden. Således kommer Carbiotix i första hand att positionera CarbiAXOS som en komplex löslig fiber som kan anpassas för specifika applikationer och erbjuder både effektiva och kompletterande prebiotiska egenskaper. Denna positioneringsstrategi är i grunden mindre konfrontativ, bygger på CarbiAXOS styrkor, gör det möjligt för Carbiotix att samarbeta med många ledande modulatorleverantörer och leder till många fler affärsmöjligheter.

NutraCycle-tjänsten gör det möjligt för Carbiotix att få tillgång till och öka produktionen av många nya prebiotika. För att säkerställa att den mest effektiva processen utformas har Carbiotix börjat öka utvärderingsaktiviteterna av tredjepartsteknologier som kommer att hjälpa till med produktionen av effektiva prebiotiska produkter och öka avkastningen. Carbiotix har, genom vår CSO och nya Chief Process Engineer, startat två utvärderingsprojekt med en nordisk och amerikansk teknikleverantör. Båda bolagen erbjuder processteknologier som kompletterar Carbiotix IP och affärshemligheter, och har därmed potential att ytterligare öka konkurrenskraften för Carbiotix kärnteknologi vid produktion av effektiva prebiotiska modulatorer.

Vi både välkomnar och uppmuntrar utvecklare och leverantörer av prebiotika, probiotika, postbiotika och olika processteknologier att kontakta Carbiotix. Denna samarbetsstrategi bär redan frukt och bör leda till många ömsesidigt fördelaktiga affärsmöjligheter och stärka varje partners marknadsposition."

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back