Flaggningsmeddelande i Carbiotix (publ)

Nov 17, 2020, 16:00

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar härmed att Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ) ("Futur Pension") idag har meddelat att de har avyttrat en del av sitt aktieinnehav i Carbiotix. Futur Pension har tidigare innehaft cirka 10,2 procent av röster och kapital, vilket efter avyttring uppgår till cirka 4,86 procent av röster och kapital.

Med anledning av avyttringen har Futur Pension passerat flaggningsgränsen om såväl 10 som 5 procent av röster och kapital i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back