Carbiotix lanserar NutraCycle – en ny upcycling-tjänst för livsmedels- och dryckesproducenter

Mar 05, 2024, 15:15

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lanserat en ny upcycling-tjänst för livsmedels- och dryckesproducenter som heter NutraCycle. Denna nya tjänst utnyttjar viktig process- och produktkunskap som erhållits från utvecklingen av nya prebiotika såsom CarbiAXOS, som härstammar från olika sidoprodukter inom livsmedels- och dryckesindustrin. Den nya tjänsten öppnar upp dörren för Carbiotix att få exponering och generera värde från det största segmentet av prebiotikaindustrin, nämligen; livsmedels- och dryckesrelaterade tillämpningar. Carbiotix kommer omedelbart att accelerera både marknadsförings- och försäljningsaktiviteter till både stora och små livsmedels- och dryckesproducenter som är intresserade av att få ut mer värde från sina sidoprodukter.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
"Jag är entusiastisk över att tillkännage lanseringen av NutraCycle, Carbiotix nya upcycling-tjänst för livsmedels- och dryckesproducenter. Lanseringen av NutraCycle är ett logiskt steg tack vare dess klara fördelar för livsmedelsföretag, Carbiotix och samhället. Återvinning av sidoströmsprodukter avser omvandling av produkter som vanligtvis betraktas som avfall eller säljs som djurfoder till ett högvärdigt foder, livsmedel, kosttillskott och kosmetiska ingredienser. Till exempel upcycling av havrefiber från växtbaserad-mejeriproduktion av havremjölk till CarbiAXOS.

Fördelarna för livsmedels- och dryckesföretag är tvåfaldiga. För det första är det en relativt låg kostnad och låg risk för att generera nya intäktsströmmar och uppnå högre prissättningskraft för befintliga produkter. För det andra är det en möjlighet att återanvända sidoströmsprodukter till högvärdiga prebiotika som kan användas för att stärka befintliga produkter, utveckla nya produkter och säljas som en ingrediens, samt öka det relativa proteininnehållet och värdet av restprodukter. Carbiotix kommer att ge stöd när det gäller processdesign, drift och optimering, produktutveckling, försäljning av ingredienser och restprodukter, vetenskaplig validering och regleringar samt finansieringslösningar genom partners vid behov.

Fördelarna för Carbiotix är också flerfaldiga. För det första kommer Carbiotix att ha tillgång till det största segmentet av den nu över 7 miljarder euro stora prebiotikaindustrin, nämligen; livsmedels- och dryckesrelaterade tillämpningar, genom en konkurrenskraftig royaltystruktur (1). För det andra kommer de finansiella riskerna för Carbiotix att vara mycket lägre eftersom Bolaget inte kommer står för nödvändiga investeringskostnader, vilket möjliggör en snabbare expansion. För det tredje kommer företaget att ha tillgång till en mångfald av nya och kompletterande prebiotiska ingredienser för direktförsäljning som kommer att förbättra konkurrenskraften för CarbiAXOS ingrediensportfölj för kosttillskott, kosmetiska eller adjuvansapplikationer. Slutligen kommer Carbiotix att fullt ut kunna utnyttja den kunskap, det ekosystem och den infrastruktur som vi har byggt upp i labbskala, pilotskala och genom våra teknik- och kontraktstillverkningspartners.

Ur ett samhällsperspektiv är nyttan i första hand tvåfaldig. För det första är NutraCycle-tjänsten en mer effektiv upcycling-modell ur ekonomisk, logistisk och miljömässig synvinkel eftersom den distribueras och fokuseras på källan till sidoströmsprodukten och användaren av den upcyclade ingrediensen. För det andra kommer tjänsten naturligtvis att leda till prebiotisk berikning av fler befintliga och nya livsmedels- och dryckesprodukter, vilket exponerar fler människor för dessa produkter och förhoppningsvis leder till ett hälsosammare samhälle.

Jag ser fram emot att inleda marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna för NutraCycle, med målet att attrahera både stora och små livsmedels- och dryckesproducenter som är intresserade av att maximera värdet från sina sidoströmmar.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2024.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back