Carbiotix slutför expansion av forsknings- och utvecklingslaboratorium

Apr 26, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört utbyggnaden av sitt forsknings- och utvecklingslaboratorium i Lund. Utvidgningen av ett tredje laboratorium kommer att ge oss separata laboratorium för provanalys för LinkGut, mikrobiell terapeutisk forskning och utveckling av prebiotiska ingredienser. Laboratorieexpansionen kommer också att ge ytterligare kontorslokaler som gör det möjligt för Bolaget att samla all personal baserad i Lund till ett kontor och ett laboratorieområde. Expansionen gör det möjligt för Carbiotix att öka forsknings- och utvecklingsverksamheterna i alla modulatorklasser och tillåter personalen att arbeta effektivare.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att Carbiotix har slutfört utbyggnaden av sitt forskningsoch utvecklingslaboratorium i Lund. Tillskottet av en tredje laboratorieenhet kommer att göra det möjligt för Bolaget att driva separata laboratorier för provanalys för LinkGut, mikrobiell terapeutisk forskning och utveckling av prebiotiska ingredienser. Detta är särskilt viktigt nu när vi ökar forsknings- och utvecklingsinsatserna när det gäller nya prebiotika, medicinska livsmedel och terapeutiska sambehandlingar. Laboratorieexpansionen kommer också att göra det möjligt för oss att konsolidera all personal till ett kontor och ett laboratorieområde och därmed förbättra arbetsmiljön och möjliggöra mer interaktion mellan medarbetarna.

I slutet av förra året fattades beslut om att bygga ut forsknings- och utvecklingslaboratoriet och renoveringarna har tagit ungefär en månad efter det att laboratoriet och kontorslokalerna blev tillgängliga i början av april. Denna expansion bör ge tillräckligt med utrymme för alla företagets aktiviteter och personal under de kommande tre åren.”

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back