Carbiotix påbörjar installation av den första CarbiAXOS-produktionslinjen

Nov 23, 2021, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har påbörjat installationen av den första CarbiAXOS-produktionslinjen på FoodHills i Bjuv. Efter en fullständig renovering av produktionshallen under en sexmånadersperiod för att möta ställda krav, har Carbiotix nu fått tillträde till faciliteterna. Under de kommande månaderna kommer bolaget att fokusera på att få den första 10-tons CarbiAXOS-produktionslinjen installerad, samt etablera nyckelrutiner med en lokal samarbetspartner för spraytorkning.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi har nått den viktiga milstolpen att ta den helrenoverade produktionshallen från FoodHills i besittning, efter en cirka 6 månader lång totalrenovering av PEAB. Produktionshallen ligger i Findus tidigare forsknings- och utvecklingsanläggning och har således en rik historik av innovation i väggarna. Vi kommer nu att påbörja installationen av den första 10-tons CarbiAXOS-produktionslinjen tillsammans med vår externa tekniska partner och bör ha allt på plats under de kommande månaderna. Under denna period kommer vi även att sätta upp nyckelrutiner med vår lokala spraytorkningspartner för att säkerställa att hela processen från mottagande av material till förpackning av slutprodukten för prover och försäljning fungerar smidigt.

Det här är mycket spännande nyheter för Bolaget eftersom detta markerar starten inom flera områden. Dels kommer vi nu kunna tillhandahålla varuprover till kunder, dels öka försäljningen, samt påskynda forsknings- och utvecklingsverksamhet när det gäller att bredda vår portfölj av prebiotiska ingredienser och produkter inom olika modulatorklasser. Jag ser fram emot produktionsstarten och den planerade utbyggnaden av denna pilotanläggning till upp till 100 tons produktionskapacitet från och med 2022. I takt med att utvecklingen fortskrider kommer vi att anställa anläggningsoperatörer och annan produktionspersonal för att säkerställa att vår produktions- och expansionsverksamhet ökar effektivt, både lokalt och så småningom utomlands.

Jag vill framföra ett särskilt tack och ett stort grattis till hela teamet på Carbiotix för deras insatser hittills. Att ta steget från labbet till pilotverksamhet och fullskalig produktion är inte enkelt och därför bör vi vara stolta över våra prestationer hittills. Vi kommer naturligtvis att bygga vidare på våra framgångar och fortsätta accelerera vår verksamhet igenom hela organisationen, med denna första produktionsanläggning som en viktig katalysator för fortsatt innovation och tillväxt."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2021.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back