Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q1, 2021

May 11, 2021, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed  delårsrapport för Q1 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2021-01-01- 2021-03-31 (första kvartalet)
Nettoomsättning uppgick till 236 569 SEK (18 463 SEK).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 224 348 SEK (-1 353 179 SEK).
Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,16 SEK).
Soliditeten uppgick till 94 % (95 %). 

Väsentliga händelser
 
• Den 11 januari 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget antagits till PepsiC’s Greenhouse Accelerator-program. PepsiCo’s Greenhouse Accelerator är ett sex månaders mentorstyrt program som bidrar till att accelerera utvecklingen i ledande innovationsbolag. 
 
• Den 16 februari 2021 meddelade Carbiotix utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission under augusti 2020. Totalt tecknades 1 250 000 aktier, genom nyttjande av 1 250 000 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 14,375 MSEK före emissionskostnader. 
 
• Den 24 mars 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget under andra kvartalet kommer att påbörja en omfattande utvärdering av ett nytt enzym från en potentiell strategisk partner. Enzymet har potential att påskynda erhållandet av FDA GRAS No Objection och EFSA Novel Foods-status i USA respektive EU för AXOS-livsmedelsingredienser, kosttillskott och medicinsk mat. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 7 april 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget lanserat sitt LinkGut API enligt plan och nu fokuserar uteslutande på API-partners. Detta innebär att Bolaget kommer att fokusera på att erbjuda det mest prisvärda, pålitliga och flexibla "white-label" tarmhälsotestet till företag som är intresserade av att erbjuda sina egna tarmhälsotest. 

• Den 27 april 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget stärker uppskalnings- och försäljningserfarenhet i nyckelpositioner. Bolaget rekryterar Jonas Danielsson och Christian Månsson till styrelsen och Erik Deaner som försäljningschef. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back