Rättelse: Carbiotix AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Apr 06, 2020, 18:00

Rättelse avseende information om revisorupplysning 
 
Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 3 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.carbiotix.com) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22 223 63 Lund). 

 

Bolagets revisor lämnar en upplysning av särskild betydelse i sin revisionsberättelse. Upplysningen återges nedan i sin helhet:  
 
Upplysning av särskild betydelse  Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen av vilken det framgår att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Därmed finns en risk att bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat som kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Dessa förhållanden tyder på att det finns osäkerhetsfaktorer som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back