Carbiotix erhåller bidrag från Tillväxtverket

May 07, 2020, 18:00

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget mottagit Tillväxtverkets godkännande av bidrag, som en följd av Covid-19-pandemin. Bolaget bedömer, trots situationen kring Covid19, ingen väsentlig påverkan på bolagets utvecklingsmål och tidplan gällande lansering av nya diagnostiktjänster, Carbiotix AXOS, medicinsk mat eller planerade studier.

VD Kristofer Cook kommenterar:

"Med anledning av Covid-19-pandemin har vi upplevt en långsammare tillväxt på våra diagnostiktjänster, och därför ansökt, och nu mottagit godkännande från Tillväxtverket om bidrag för korttidsarbete till en nivå om 40 procent. Vi har vidtagit dessa åtgärder för att minska kostnaderna och stärka bolaget för att motverka tillväxtstörningen i försäljningen av våra diagnostiska tjänster. Vi bedömer fortsatt att situationen inte väsentligt kommer att påverka vår förmåga att uppfylla våra utvecklingsmål när det gäller planerade studier, lanseringen av nya diagnostiktjänster samt uppfylla utvecklingsplanen för Carbiotix AXOS och medicinsk mat." 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 maj 2020. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back