Carbiotix meddelar lanseringen av andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa

Nov 22, 2019, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget kommer att lansera andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa under första kvartalet 2020. Denna plattform kommer att göra det möjligt för Carbiotix att uppnå en främre position inom diagnostikområdet genom att riktas mot världsmarknaden, vilken beräknas uppgå till 800 miljoner Euro årligen för både konsument- och kliniska mikrobiomdiagnostiktjänster.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar 

”Carbiotix nuvarande diagnostikplattform för tarmhälsa är baserad på bolagets Fiber Loving Bacteria (FLB) index, vilket är ett förenklat och kostnadseffektivt tarmhälsotest baserat på viktiga biomarkörer för tarmshälsa. Testet gjorde det möjligt för bolaget att validera sannolikheten och behovet av repeterade provtagningar över tid för att öka tillförlitligheten för tarmshälsodata. Carbiotix andra generations diagnostikplattform för tarmhälsa kommer att bygga vidare på dessa kostnadsbesparingar och viktiga lärdomar, men kommer också att byggas på en Next Generation Sequencing (NGS) analytisk plattform med fler parametrar som gör det möjligt för bolaget att konkurrera direkt med andra tjänsteleverantörer. Detta kommer att innebära att bolaget från och med lansering riktas mot världsmarknaden för både konsument- och kliniska mikrobiomdiagnostiktjänster, vilken beräknas uppgå till 800 miljoner Euro årligen.”
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019.
 
Framåtblickande uttalanden 
Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back