Carbiotix genomför intern pilotstudie av tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switzerland

Oct 30, 2019, 08:50

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget kommer att genomföra en intern pilotstudie av sina tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switerland. Pilotstudien planeras till Q1 2020 och syftar till att formulera en affärsmodell för en ny samarbetstjänst och lanseringsplan för 2021. 

Gebro Pharma AG Switzerland är ett dotterbolag till Gebro Pharma (www.gebro.com/en/), ett privatägt österrikiskt bolag som fokuserar på utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel i 25 länder. Gebro Pharma AG Switzerland är beläget i Liestal, nära staden Basel, och är inriktat på marknadsföring av läkemedel. Bolaget har nära kontakt med apotek inom olika områden som smärtbehandling, dermatologi och pediatrik.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar 

”Denna pilotstudie är ett viktigt första steg för att formulera en affärsmodell och lanseringsplan för en samarbetstjänst för den schweiziska marknaden, som också kommer kunna appliceras på andra marknader runt om i världen. Vi är dessutom optimistiska att denna pilotstudie kommer att leda till identifiering av andra affärsmöjligheter där Carbiotix tarmhälsotestning och mikrobiommodulerings-plattformar kan nyttjas. Vi ser Gebro Pharma AG Switzerland som ett progressivt bolag inom läkemedelsindustrin som förstår marknadspotentialen för kostnadseffektiv övervakning och förbättrad tarmhälsa. ”

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019.

Framåtblickande uttalanden

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back