Carbiotix AB offentliggör Q2, halvårsrapport

Aug 11, 2020, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed Q2, halvårsrapport. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2020-04-01 – 2020-06-30 (andra kvartalet)

 • Nettoomsättning uppgick till 21 411 SEK (55 825 SEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -522 780 SEK (-1 359 547 SEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,23 SEK)
 • Soliditeten uppgick till 91 % (90 %).

2020-01-01 – 2020-06-30 (första halvåret)

 • Nettoomsättning uppgick till 39 874 SEK (131 894 SEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 875 959 SEK (-2 520 908 SEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,32 SEK).

Väsentliga händelser

 • Carbiotix meddelar den 3 april att Lunds universitet, med Skånes universitetssjukhus, har beviljats medel för att genomföra en fyra-månaders klinisk studie med 100 typ-2 diabetepatienter under Q2 2021 där Carbiotix AXOS medicinska mat kommer användas tillsammans med läkemedlet metformin. Resultaten från studien kommer enligt styrelsens bedömning att kunna ge viktiga kliniska data för stöd vid godkännande av Carbiotix AXOS i USA och Europa och kommer även att kunna fungera som stöd i samband med en potentiell kommersiell lansering av en medicinsk mat som en sambehandling med metformin riktad till diabetespatienter i början av 2022.
 • Den 24 april hölls årsstämma i Carbiotix. Stämmokommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.carbiotix.com).
 • Den 29 april meddelade Carbiotix att bolaget har signerat ett Link-Gut avtal med LIVEYOUNGER Institute med bas i Storbritannien. Carbiotix kommer att tillhandahålla tjänster som ingår i bolagets OneGut-tarmhälsotestningstjänst till LIVEYOUNGER-klienter från och med maj 2020. Detta avtal är Carbiotix första avtal med ett wellnessföretag med fokus på viktminsknings- och livsstilscoaching.
 • Den 7 maj meddelade Carbiotix att bolaget mottagit Tillväxtverkets godkännande av bidrag, som en följd av Covid-19-pandemin. Bolaget bedömer, trots situationen kring Covid 19, ingen väsentlig påverkan på Bolagets utvecklingsmål och tidplan gällande lansering av nya diagnostiktjänster, Carbiotix AXOS, medicinsk mat eller planerade studier.
 • Den 19 maj meddelade Carbiotix att bolaget har för avsikt att lansera medicinsk mat innehållande AXOS. Lanseringen är beräknad till H2 2021 i USA. Kliniska prövningar inleds under H1 2022 avseende kandidaterna IBD (CBX111) och Hyperammonemia (CBX121) för att nå en för bolaget helt ny marknad för dess prebiotiska produkter för maghälsa.
 • Den 4 juni meddelade Carbiotix att bolagets livsmedelsingrediens som innehåller AXOS kommer att användas i en kardiometabolisk interventionsstudie. Studien kommer att ledas av Chalmers universitet, finansieras delvis av FORMAS (Forskningsråd för Hållbar Utveckling) och genomförs i Italien under H2 2020. Denna studie kommer att ge värdefulla kliniska data för effekten av AXOS som en livsmedelsingrediens som riktar sig till personer vilka lider av hjärt-kärlsjukdom (CVD).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 6 augusti meddelade Carbiotix att bolaget lanserat ett nytt konkurrenskraftigt tarmhälsotest inom sin andra generationens diagnostiska plattform OneGut. Det nya "Basic"testet, som kommer att säljas till ett lägre pris, följer på lanseringen av bolagets "Standard"-test i februari 2020 och erbjuder ett ännu mer kostnadseffektivt alternativ för långsiktig övervakning av tarmhälsan. Lanseringen av Basic-testet förstärker Carbiotix marknadsposition som ledande "White Label"-leverantör av konsumenthälsotester för dryckes- och livsmedelsproducenter, kosttillskotts- och läkemedelsföretag samt leverantörer av hälso- och friskvårdstjänster.
 • Den 7 augusti meddelar Carbiotix att bolaget tecknat avtal med tre nya LinkGut-partners. Carbiotix tidigare uttalade mål att lägga till fem partners mellan 2021-2023 har därmed överträffats. Dessutom upplever bolaget ett fortsatt starkt intresse för sin LinkGut-tjänst, vilket indikerar att värdeerbjudandet är väl positionerat och därmed har god potential att stödja den globala lanseringen av diagnostiktjänster och försäljningstillväxten för Carbiotix-modulatorer (AXOS-ingrediens, medicinsk mat och läkemedel).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back