Carbiotix startar utvärderingsprojekt med globalt laboratorietestbolag

Jan 19, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har inlett ett utvärderingsprojekt med ett av världens fem största laboratorietestbolag med närvaro i över 40 länder och en årlig omsättning som överstiger 3 miljarder euro. Syftet med utvärderingsprojektet är att utvärdera hur Carbiotix LinkGut tarmhälsotesttjänst kan rullas ut globalt med optimerad kostnadsbild, tillförlitlighet och flexibilitet, samtidigt som CarbiAXOS och Bolagets Smart Prebiotic-koncept exponeras för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi inleder ett utvärderingsprojekt med ett av världens fem största laboratorietestbolag som tillhandahåller testtjänster till ledande livsmedels-, kosttillskottsoch läkemedelsföretag runt om i världen. Detta bolag finns i över 40 länder och har över 25 000 anställda och en omsättning som överstiger 3 miljarder euro. Syftet med utvärderingsprojektet, som ska genomföras under 2022, kommer att vara att bedöma hur Carbiotix LinkGut testtjänst för tarmhälsa kan rullas ut globalt med optimerade kostnader, hög tillförlitlighet och flexibilitet, samtidigt som CarbiAXOS och Bolagets Smart Prebiotic-koncept kan exponeras för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag.

Vårt nuvarande laboratorium i Sverige är avsett att fungera som ett service-, forsknings- och utvecklingslabb för våra testtjänster, prebiotiska ingredienser samt medicinska livsmedels- och läkemedelskombinationer. Detta laboratoriet möjliggör för oss att utveckla LinkGut, en white-label och API-baserad B2B tarmhälsotesttjänst som redan idag är den mest kostnadseffektiva, tillförlitliga och flexibla tjänsten på den globala marknaden. Vi strävar dock alltid efter att sänka kostnaderna och förbättra tillförlitligheten och flexibiliteten, samtidigt som vi marknadsför vårt Smart Prebiotic-koncept till den globala marknaden. Detta utvärderingsprojekt och partnern i fråga uppfyller denna ambition väl, med mycket tydliga fördelar för båda parter vid ett positivt utfall.

Carbiotix kommer potentiellt att kunna erbjuda en ännu bättre testtjänst och via outsourcing minska investeringskraven vid fortsatt global expansion av tjänsten. Samtidigt kommer vi intensifiera CarbiAXOS försäljningsaktiviteter genom att exponera Carbiotix Smart Prebiotic modulatorer för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag genom vår partners omfattande nätverk. Logiken är ganska enkel: ju fler företag som använder Carbiotix Smart Prebiotics, desto fler konsumenter kommer att testa sin tarmhälsa och därmed skapa fler affärer för vår testpartner. Denna synergi är en tydlig win-win för båda bolagen när möjligheterna att sälja, validera och personifiera tarmhälsointerventioner, särskilt prebiotika, nu går in i en exponentiell tillväxtfas. Jag ser detta potentiella partnerskap som en mycket intressant och viktig kanal till marknaden, i synnerhet när vi förbereder oss för den kommande marknadslanseringen av CarbiAXOS för kosttillskottsapplikationer i USA."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2022.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back