Carbiotix AB (publ) meddelar att utnyttjande av teckningsoptioner är registrerat hos Bolagsverket

Mar 05, 2021, 16:00

Bolagsverket har nu registrerat ökning av aktier och aktiekapital i Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") hänförligt till utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO1").

Totalt tecknades 1 250 000 aktier genom nyttjande av 1 250 000 teckningsoptioner vilket innebär att antalet aktier i Carbiotix efter registreringen uppgår till 12 333 000. Aktiekapitalet i Bolaget har ökat med 125 000 kronor och uppgår till totalt 1 233 300 kronor. 

Rådgivare
Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut och Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare i transaktionen.

Carbiotix AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: CRBX, ISIN: SE0013016128)

För mer information, kontakta:
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back