Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Feb 17, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2022-10-01 – 2022-12-31 (fjärde kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 334 414 SEK (83 725 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till – 3 518 661 SEK (-3 229 876 SEK)
• Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,26 SEK).

2022-01-01 – 2022-12-31 (tolv månader)
• Nettoomsättning uppgick till 407 591 SEK (411 270 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 251 514 SEK (-10 475 818 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,85 SEK (-0,85 SEK).
• Soliditeten uppgick till 89% (90%).
• Likvida medel per 2022-12-31 uppgick till 7 212 993 SEK (7 323 063 SEK).

Väsentliga händelser under perioden
• Den 19 oktober 2022 gav Carbiotix en uppdatering om den senaste utvecklingen. Sedan andra kvartalet 2022 har Carbiotix haft fullt fokus på att ta ytterligare kliv inom en rad verksamhetsområden. Uppdatering innehöll en översikt över vilka framsteg som gjorts och uppdatering om bland annat GRAS-godkännande, produktion av CarbioAXOS, försäljnings och partneringaktiviteter, status om utvärderingsprojekt och pågående patientstudie, samt status på IP-portföljen.

Väsentliga händelser under perioden
• Den 24 januari 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget omorganiserar ledningsgruppen och styrelsen i samband med årsstämman den 21 april. Styrelseordförande Jonas Danielsson och medgrundare Peter Falck avgår som styrelseledamöter. Kristofer Cook kommer att avgå som VD och föreslås bli styrelseordförande för att fortsätta stödja Bolaget inom områdena försäljning och affärsutveckling. Nuvarande COO Erik Deaner blir ny VD för Carbiotix. Ersättare för Jonas Danielsson och Peter Falck i styrelsen kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.
• Den 26 januari 2023 gav Carbiotix en uppdatering om den senaste utvecklingen och vad som väntar under 2023. Uppdateringen berörde GRAS-godkännandet och produktionen av CarbioAXOS, försäljnings- och partneraktiviteter, aktuell patientstudie, status på Bolagets IP-portfölj och den tidigare kommunicerade omorganisationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back