Carbiotix effektiviserar organisationen inför kommersiell lansering

Feb 16, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget effektiviserar ledningsgruppen för ett ökat kommersiellt fokus då Bolaget förbereder lanseringen av CarbiAXOS under 2022. Nuvarande försäljningschef Erik Deaner blir Chief Operations Officer (COO) med omedelbar verkan och Peter Falck kommer att avgå som operativ Chief Scientific Officer (CSO) vid årsstämman men kvarstå som styrelseledamot och senior rådgivare till Bolaget.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är glad att kunna meddela att vi effektiviserar Carbiotix ledningsgrupp för ett ökat kommersiellt fokus inför lanseringen av CarbiAXOS 2022. Nuvarande försäljningschef Erik Deaner blir Chief Operations Officer (COO) med omedelbar verkan. Erik har gjort ett fantastiskt jobb sedan han började på Carbiotix för mindre än ett år sedan och kommer nu officiellt att ta sig an rollen att övervaka all operativ verksamhet på Bolaget. Erik och jag kompletterar varandra mycket bra och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom när vi ökar den kommersiella verksamheten i alla Carbiotix-relaterade produkter och tjänster.

Vi har också gemensamt beslutat att Peter Falck kommer att lämna den operativa verksamheten som Chief Scientific Officer (CSO) vid årsstämman i april. Peter kommer att kvarstå som styrelseledamot och senior rådgivare till Bolaget. Jag vill personligen tacka Peter för hans insatser under de senaste åtta åren som operativ CSO. Efter årsstämman kommer Peter att lägga sin fokus på tidiga uppstartsprojekt från Lunds universitet och kommer att spela en nyckelroll i att bygga en bro till universitetet och därmed en pipeline av potentiella nya innovationer. Som nära medarbetare ser jag fram emot att få fortsatt stöd från Peter som styrelseledamot och senior rådgivare i utvecklingen av Carbiotix framöver. Jag ser beslutet att Peter ska avgå som helt naturligt, särskilt som Bolaget mognar och ökar sitt kommersiella fokus. Peters operativa ansvar kommer att övertas av vår nuvarande Chief Technical Officer (CTO) Stephen Bromley som anställdes av Peter och som jag är övertygad om kommer att prestera extremt bra i den kombinerade rollen som CSO och CTO.

Vi har arbetat länge för att komma till denna punkt i bolagets utveckling och jag ser fram emot en acceleration av kommersiell verksamhet inom vårt kärnverksamhetsområde att sälja prebiotiska modulatorer, där först ut är en kosttillskottsingrediens riktad mot den amerikanska marknaden 2022. Effektiviseringen av ledningsgruppen kommer att spela en nyckelroll i denna accelerationsprocess.”

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back