Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

May 12, 2020, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2020-01-01 – 2020-03-31 (första kvartalet)

• Nettoomsättning uppgick till 18 463 SEK (76 069 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 353 179 SEK (-1 161 361 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,26 SEK).
• Soliditeten uppgick till 95 % (90 %). 
 
Väsentliga händelser  
 
• Carbiotix meddelar den 28 januari att Dr. Jan Marsal kommer att ingå i bolagets rådgivande grupp i samband med att Carbiotix förstärker sin pre-kliniska verksamhet inom områdena IBD, hyperammonemia och neuroinflammation. 
 
• Carbiotix meddelar den 10 februari att bolaget uppnått en viktig milstolpe efter att framgångsrikt avslutat enzym-utvecklingsarbetet för dess prebiotiska ingrediens som innehåller AXOS. 
 
• Carbiotix meddelar den 11 februari att bolaget lanserat andra generationens diagnostiska plattform. 
 
• Carbiotix meddelar den 21 februari att bolaget erhållit preliminärt godkännande för dess europeiska patentansökan för AXOS. 
 
• Carbiotix meddelar den 27 februari att Bolaget beräknar uppnå marknadsgodkännande i USA under 2020 för sitt majskliextrakt innehållande AXOS. Carbiotix har tecknat ett avtal med dicentra från Toronto, Kanada som skall hjälpa till att genomföra processen. Genom att erhålla av "GRAS selfaffirmation" innan årets slut kan Carbiotix påbörja sin försäljning av bolagets prebiotiska ingrediens i USA redan under 2021, vilket är två år tidigare än beräknat. 
 
• Carbiotix meddelar den 27 februari att bolaget siktar på att lansera medicinsk mat innehållande AXOS under H2 2021. Därmed når bolaget en helt ny marknad för sina prebiotiska produkter för maghälsa och tar ett stort och naturligt steg i utvecklingen av framtida läkemedel. Genom att lansera medicinsk mat innehållande AXOS kan Carbiotix möjliggöra en lansering av en receptbelagd medicinsk produkt på marknaden i USA tre år tidigare än planerat och flera produkter inom olika sjukdomsområden i snabb följd. 
 
• Carbiotix meddelar den 9 mars att Henrik Ljung har utsetts som CFO och förstärker därmed Carbiotix ledningsgrupp. 
 
• Carbiotix meddelar den 10 mars att bolaget accepterats som medlem i Global Prebiotic Association. Detta medlemskap gör det möjligt för Carbiotix att ansluta sig till en begränsad grupp företag som främjar tillväxten av prebiotiska industrin och exponerar Carbiotix potential och erkännande i den globala prebiotiska industrin. 
 
• Carbiotix meddelar den 12 mars att bolaget erhållit positiva resultat från en åtta veckor lång studie med FoodMarble Digestive Health Ltd i Dublin. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
• Carbiotix meddelar den 3 april att Lunds universitet, med Skånes universitetssjukhus, har beviljats medel för att genomföra en fyra-månaders klinisk studie med 100 typ-2 diabetepatienter under Q2 2021 där Carbiotix AXOS medicinska mat kommer användas tillsammans med läkemedlet metformin. Resultaten från studien kommer enligt styrelsens bedömning att kunna ge viktiga kliniska data för stöd vid godkännande av Carbiotix AXOS i USA och Europa och kommer även att kunna fungera som stöd i samband med en potentiell kommersiell lansering av en medicinsk mat som en sambehandling med metformin riktad till diabetespatienter i början av 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back