Carbiotixs VD och ordförande köper aktier i Carbiotix

Oct 06, 2023, 11:30

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets VD, Erik Deaner, har köpt 138 220 aktier till ett totalt värde om 97 957 SEK. Vidare har även Bolagets ordförande, Kristofer Cook, köpt 124 361 aktier till ett totalt värde om 87 115 SEK genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB.

Carbiotix VD Erik Deaner förvärvande den 4 oktober 2023 totalt 138 220 aktier till en snittkurs på 0,71 kronor per aktie. Erik Deaners totala innehav uppgick innan det senaste förvärvet till 44 612 aktier, motsvarande cirka 0,22 procent. Efter förvärvet uppgår innehavet till 182 832 aktier, motsvarande cirka 0,88 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Den 5 oktober köpte även Bolagets ordförande, Kristofer Cook, totalt 124 361 aktier till en snittkurs på 0,7 kronor per aktie genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB, Kristofer Cooks totala innehav uppgick innan det senaste förvärvet till 3 875 639 aktier, motsvarande 18,69 procent. Efter förvärvet uppgår innehavet till 4 000 000 aktier, motsvarande cirka 19,28 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Samtliga transaktioner genomfördes i den löpande handeln.

Erik Deaner, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag har valt att öka mitt innehav i Carbiotix eftersom jag starkt tror på Bolagets framtid. Mitt förtroende grundar sig det växande intresse för LinkGut, vår testtjänst för tarmhälsa, samt kommersialiseringen av vår första CarbiAXOS-produkt. Jag har stor tro på vårt engagerade team, därför har jag valt att fyrdubbla mitt tidigare innehav.”

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För mer information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: 0738-673085
E-mail: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back