Förändring av aktiekapitalet och antal aktier i Carbiotix AB (publ) efter registrerad riktad emission

Sep 25, 2020, 12:30

Carbiotix AB (publ) ("Bolaget" eller "Carbiotix") har genomfört en riktad nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner ("Unitsemissionen") som beslutades av styrelsen den 28 augusti 2020 förutsatt stämmans godkännande och godkändes av stämman den 17 september 2020. Unitsemissionen tillförde Bolaget initialt 10 MSEK före emissionskostnader. Bolagsverket har den 25 september 2020 registrerat Unitsemissionen.

Genom registreringen av Unitsemissionen har antalet aktier och röster i Carbiotix ökat med 2 500 000, vilket har ökat aktiekapitalet med 250 000 SEK. Per den 25 september 2020 uppgår därmed det totala aktiekapitalet i Bolaget till 1 108 300 SEK och det totala antalet aktier och röster till 11 083 000.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Teckningsoptioner av serie 2020/2021 ger rätt att teckna en aktie för motsvarande ett pris med 30 procent rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 11,50 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kan äga rum under perioden från och med den 1 februari 2021 till och med den 15 februari 2021. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021 som emitteras i Unitsemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 125 000 SEK genom utgivande av högst 1 250 000 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 1 233 300 SEK, fördelat på 12 333 000 aktier.

ISIN-kod för aktie i Carbiotix, kortnamn CRBX: SE0013016128

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back