Carbiotix första amerikanska patent för CarbiAXOS har godkänts för att utfärdas

Apr 08, 2022, 08:30

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att det första amerikanska patentet för produktion av CarbiAXOS har godkänts för att utfärdas av den amerikanska patentmyndigheten. Detta är en viktig milstolpe när bolaget förbereder lanseringen av en CarbiAXOS kosttillskottsingrediens i USA under 2022 och 2023 börjar planera för amerikansk produktionsverksamhet.

Carbiotix har fått bekräftelse från USPTO, USA:s patentmyndighet, att Bolagets amerikanska patentansökan nr 15759228, med titeln: Low Molecular Weight Arabinoxylans with Branched Oligosaccharides, har godkänts för att bli utfärdat. Detta är Carbiotixs första patent som ska beviljats i USA och det utgör en viktig milstolpe för att skydda Bolagets CarbiAXOS modulatorportfölj på en av de största marknaderna inom alla modulatorklasser (dvs. livsmedel - dryckingredienser, kosttillskottsingredienser, medicinsk mat och terapeutiska sambehandlingar).

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Beviljandet av detta patent kommer att bli en viktig milstolpe. Patentet kommer att spela en avgörande roll för att säkra vår konkurrenskraft på den amerikanska marknaden för alla modulatorklasser och ger ytterligare förtroende när vi snabbt går framåt med uppskalningen och kommersialiseringen av CarbiAXOS. Den globala marknaden för prebiotiska ingredienser värderas till nära 5 miljarder euro och är en marknad där vi har en unik konkurrensposition med vårt Smart Prebiotic-koncept. Detta patent kommer också skydda CarbiAXOS medicinsk mat, som helt enkelt är en renare form av vår CarbiAXOSingrediens och där den globala marknaden värderas till över 15 miljarder euro. Ett viktigt faktum att notera är att CarbiAXOS medicinsk mat också fungerar som ryggrad för våra framtida terapeutiska kandidater." (1)(2)

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back