Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 17 juni 2024

Jun 13, 2024, 08:45

Den 17 juni 2024 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3, som emitterades i samband med Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som genomfördes i januari 2024. Nyttjandeperioden löper till och med den 19 juni 2024.

I samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under januari 2024 emitterades 53 163 522 teckningsoptioner av serie TO 3. Innehavare av TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 0,04 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår sedan den 5 juni 2024 och löper till och med den 19 juni 2024.

För att teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 den 19 juni 2024, alternativt säljer teckningsoptioner senast den 17 juni 2024.

En sammanfattande informationsbroschyr om Bolaget och erbjudandet finns tillgänglig på Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 3 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer, upcyclingtjänster och diagnostiska testtjänster.

Go Back