Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q1, 2023

Apr 27, 2023, 12:15

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q1 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-01-01 – 2023-03-31 (första kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 365 166 SEK (20 642 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –2 921 887 SEK (-2 633 806 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,21 SEK).
• Soliditeten uppgick till 91% (90%).
• Likvida medel per 2023-03-31 uppgick till 893 275 SEK (5 146 283 SEK).

Väsentliga händelser under perioden
• Den 24 januari 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget avser att omorganisera sin ledningsgrupp och styrelse i samband med årsstämman den 21 april för att accelerera tillväxten. Styrelseordförande Jonas Danielsson och medgrundare Peter Falck avgår som styrelseledamöter. Kristofer Cook kommer att avgå som VD och föreslås bli styrelseordförande för att fortsätta stödja Bolaget inom områdena försäljning och affärsutveckling. Nuvarande COO Erik Deaner blir ny VD för Carbiotix.

• Den 26 januari 2023 gav Carbiotix en uppdatering över Bolagets framsteg kopplat till milstolpar, riktningen Bolaget är på väg med CarbiAXOS, LinkGut och andra utvecklingsaktiviteter.

• Den 7 mars 2023 presenterade Carbiotix två nya styrelsekandidater, Geir Harstad och Jörgen Kamph. Tillsammans har de lång erfarenhet från kosttillskotts-, medicinsk mat- och livsmedelsindustrin och har haft ledande befattningar med starkt fokus på försäljning och affärsutveckling. För att tillmötesgå de nya styrelsekandidaterna har datumet för årsstämman ändrats till den 2 juni 2023.

• Den 15 mars 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget ser ett växande globalt intresse för sin LinkGut-tjänst. Sedan lanseringen av LinkGut som en white label B2B-testtjänst för mikrobiom under 2021 har tjänsten utvecklats och mognat som ett resultat av partnerfeedback. Viktiga partners i denna utvecklingsfas inkluderar Injoy från Kanada, Myota från Schweiz och Symbiome från Sverige.

• Den 21 mars 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget har utvecklat en ny andra generationens produktionsprocess för CarbiAXOS som förutom att fördubbla produktionen även medför en rad förbättringar avseende kostnads-, miljö- och säkerhetsförbättringar. Den nya processen har utvecklats under de senaste 8 månaderna med feedback kopplad till GRAS SAprocessen och som svar på förseningar som orsakades av godkännandet av tredjepartsenzymet som används i CarbiAXOS-processen. Bolaget kommer nu att skala upp denna nya process i Bjuv efter att den planerade uppgraderingen av anläggningen är klar i april och kommer parallellt att utvärdera det nuvarande GRAS-underlaget.

• Den 30 mars 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Lundabaserade Aventure AB ("Aventure") för utveckling av nya prebiotiska konsumentprodukter och för att stödja varandras teknikutvecklingsaktiviteter. Aventure grundades av Rickard Öste, en av grundarna av NASDAQ-noterade Oatly Group AB. Detta är Carbiotix första samarbetsavtal med en etablerad utvecklare av funktionella livsmedelsoch dryckesprodukter till konsumenter och etablerar en modell för hur Bolaget kommer att arbeta med kunder framöver.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 4 april 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget har säkrat en en lånefinansiering om 4 MSEK från externa parter. Lånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30- dagarsperiod under löptiden. Lånet har en åtagandeavgift på 5 procent och förfallodag den 31 december 2023 och Carbiotix kan återbetala lån och ränta när som helst före förfallodagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back