Carbiotix omorganiserar ledningsgrupp och styrelse för accelererad tillväxt

Jan 24, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget kommer att omorganisera sin ledningsgrupp och styrelse i samband med årsstämman den 21 april för att accelerera tillväxten. Styrelseordförande Jonas Danielsson och medgrundare Peter Falck avgår som styrelseledamöter. Kristofer Cook kommer att avgå som VD och föreslås bli styrelseordförande för att fortsätta stödja Bolaget inom områdena försäljning och affärsutveckling. Nuvarande COO Erik Deaner blir ny VD för Carbiotix. Ersättare för Jonas Danielsson och Peter Falck i styrelsen kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman som Bolaget bjuder in till i slutet av mars.

Den nuvarande styrelseordföranden Jonas Danielsson kommer att avgå som styrelseledamot på grund av konflikter med en ny operativ roll i ett annat bolag. Carbiotix medgrundare Peter Falck har beslutat att avgå som styrelseledamot på grund av tidsbrist till följd av andra uppstartsprojekt och att Bolaget har gått in i en kommersialiseringsfas där omfattande industriell erfarenhet behövs i styrelsen. Kristofer Cook kommer att avgå som VD enligt en långsiktig plan, samtidigt som han fortsätter att stödja Carbiotix inom områdena försäljning och affärsutveckling. COO Erik Deaner kommer att ta rollen som VD, samt behålla sina tidigare ansvarsområden som COO.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är glad att kunna meddela omorganisationen av ledningsgruppen och styrelsen i Carbiotix i samband med den kommande årsstämman i april. De nuvarande ledningsgruppsrollerna och styrelsen har tjänat oss väl under de senaste två åren under uppskalningen av våra modulator- och diagnostikteknologier. När vi nu trappar upp kommersiella aktiviteter kommer vi att behöva ett större fokus på försäljning, affärsutveckling och industriell erfarenhet, vilket vi fokuserar på att uppnå med den planerade omorganisationen. Med ett större fokus på kundinteraktion inom ledningsgruppen och tillgång till viktig industriell erfarenhet i styrelsen kommer vi att vara i en bättre position för att accelerera vår tillväxt under de kommande åren.

Efter att ha rekryterat Erik Deaner för mindre än två år sedan har jag sett hur han har vuxit in i rollen som COO och inom kort VD. Jag har fullt förtroende för hans förmåga att verka som en framgångsrik VD och kommer att stödja honom både som föreslagen styrelseordförande och med operativt arbete kopplat till försäljning och affärsutveckling. Jonas Danielssons och Peter Falcks avgång från styrelsen är bitterljuva besked. Samtidigt som jag ser ett tydligt behov av att ytterligare stärka den industriella erfarenheten i styrelsen från kost-, tillskotts- och läkemedelsindustrin och de fördelar som kommer att komma, är jag också oerhört tacksam för det stöd som jag har fått från Jonas och Peter. Jonas har varit en föredömlig ordförande, gett rätt stöd vid rätt tillfällen och alltid varit mycket professionell i allt han har gjort. Jag kommer att vara evigt tacksam för hans bidrag och kommer att vara i nära kontakt med honom framöver. Peter är naturligtvis min medgrundare på Carbiotix, och jag har arbetat nära honom under de senaste åtta åren, först på operativ basis under hans tid som CSO och senare som styrelseledamot och nyckelrådgivare. Jag ser också fram emot att vara i nära kontakt med Peter framöver som rådgivare och aktieägare i Bolaget."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 janauri 2023.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back