Carbiotix lanserar LinkGut API och fokuserar på API-partners

Apr 07, 2021, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lanserat sitt LinkGut API enligt plan och nu fokuserar uteslutande på API-partners. Detta innebär att Bolaget kommer att fokusera på att erbjuda det mest prisvärda, pålitliga och flexibla "white-label" tarmhälsotestet till företag som är intresserade av att erbjuda sina egna tarmhälsotest.

LinkGut är Carbiotix B2B-testtjänst för tarmhälsa för konsumenter som baseras på Bolagets OneGutplattform. Carbiotix erbjuder den mest prisvärda, pålitliga och flexibla tarmhälsotestlösningen på marknaden idag, i form av en helhetslösning för företag som är intresserade av att erbjuda konsumenter sina egna tarmhälsotest. LinkGut-tjänsten kommer nu att säljas exklusivt som en API-lösning, vilket innebär att Carbiotix-tarmhälsotest kommer att bli en kärnkomponent i varje partners produkt- /tjänsteerbjudande, där Carbiotix primärt fokuserar på provinsamling och analys, och inte presentation eller tolkning av resultat.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är väldigt glad att kunna meddela lanseringen av vår LinkGut API-lösning i linje med vad som tidigare kommunicerats. Vårt beslut att uteslutande fokusera på LinkGut API-partners gör det även möjligt för oss att koncentrera våra diagnostikaktiviteter på att erbjuda den mest konkurrenskraftiga B2Btarmhälsotesttjänsten på marknaden och därmed bli det förstahandsvalet för alla företag som är intresserade av att samla in tarmhälsorelaterade data och/eller erbjuda en tjänst för att göra detta. Vi har dessutom hittat en partner som tar över vår icke-API-testtjänst (tidigare ett webbtillägg) för tarmhälsa som vi erbjuder till allmänheten och livsmedels- och kosttillsatsföretag för att kunna spåra viktiga tarmhälsoparametrar och se effekterna av att konsumera en tarmhälsoprodukt. Denna tjänst kommer därmed fortsatt att verifiera effekten av våra modulatorer i takt med att de når marknaden i nära samarbete med partnern.

I praktiken betyder detta även att det totala antalet LinkGut-partners inte kommer att vara ett nyckeltal Carbiotix fokuserar på framöver, utan snarare den globala räckvidden för varje partner samt det totala antalet sålda OneGut-tester. Således kommer vi att fokusera på att bli förstahandsvalet för företag som vill kunna sälja en tjänst inom tarmhälsa eller mikrobiomdata, och stödja dessa företag genom att erbjuda det mest kostnadseffektiva, pålitliga och flexibla white-label tarmhälsotestet på marknaden. Genom att bibehålla vår ledande ställning inom dessa tre områden förväntar vi oss att ytterligare APIpartner kommer att attraheras av LinkGut-tjänsten, helt enkelt för att det inte vore meningsfullt att skapa en egen tjänst, inte minst givet vår globala räckvidd. Det ger dem ett större värde att fokusera på bioinformatik, datatolkning, presentation av resultat och rekommendationer, snarare än på logistik och den komplexa processen att samla in och analysera konsumentprover.

Vi kommer att lansera vår LinkGut API-tjänst under andra kvartalet, med fokus på att initiera våra tre första partners, samtidigt som vi lägger till ytterligare partners under kvartalet och fortsatt adderar nya partners kvartalsvis. Jag är mycket glad över den här utvecklingen eftersom Carbiotix idag är ensam leverantör av en white-label API-lösning. Den fortsatta utvecklingen beror på hur bra vi kan bygga och stödja vårt LinkGut-partnernätverk och därför rekryterar vi nu en försäljningschef för att inledningsvis fokusera på just dessa aktiviteter."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back