Carbiotix lanserar prebiotiska produkter redan 2021

Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget siktar på att lansera medicinsk mat innehållande AXOS under H2 2021. Därmed når bolaget en helt ny marknad för sina prebiotiska produkter för maghälsa och tar ett stort och naturligt steg i utvecklingen av framtida läkemedel. Genom att lansera medicinsk mat innehållande AXOS kan Carbiotix möjliggöra en lansering av en receptbelagd medicinsk produkt på marknaden i USA tre år tidigare än planerat och flera produkter inom olika sjukdomsområden i snabb följd.

Medicinsk mat är speciellt formulerade produkter, som ingår som ingrediens i olika livsmedel, för att hantera en sjukdom. Detta gör man genom att tillföra oilka ämnen som inte finns i kosten. I USA finns medicinsk mat (medical foods), definerat i amerikanska Food and Drug Administrations särläkemedelslag från 1988 som regleras genom den allmänna lagstiftningen för mat och märkning av mat. Det europeiska livsmedelsverket definerar medicinsk mat som mat för speciella medicinska syften (foods for special medical purposes, FSMPs) (1). Medicinsk mat är ett område som är under stark utveckling och är i stort fokus. Den globala marknaden för medicinsk mat uppgår till 15 miljarder euro och uppskattas växa 7% per år (2). 
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Jag är riktigt glad och stolt över vad teamet på Carbiotix har lyckats att åstadkomma på kort tid. Beslutet att sikta på medicinsk mat baserat på majskliextrakt innehållande AXOS är mycket logiskt och dessutom är marknaden stor och i tillväxt. Med en mycket koncentrerad produkt kommer vi att kunna hantera många olika sjukdomsområden och lansera en produkt redan H2 2021. Dessutom kommer vi kunna utnyttja fördelarna med vår diagnostiska plattform genom att kunna personanpassa doseringen av den medicinska maten för varje individ och därmed skapa en effektiv kompletterande behandling till andra behandlingar eller läkemedel. Detta är ett riktigt stort genombrott och under 2021 kommer vi att lägga stor kraft på att komma in på den amerikanska marknaden". 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden  

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmshälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinska mat och terapeutika.

Go Back